นโยบายคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ ดังต่อไปนี้

1. เมื่อได้รับสินค้าผิด

2. หรือ สินค้าชำรุด เสืยหาย

3. ต้องแจ้งภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า

4. ต้องส่งสินค้ากลับภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

นโยบายคืนเงิน

ผู้ชื้อจะได้รับเงินคืน ด้วยเงื่อนไขด่านล่าง

1. เมื่อได้ทำการคืนสินค้า ตามนโยบายคืนสินค้า เรียบร้อยแล้ว