CRC นํ้ามันหล่อลื่นเอนกประสงค์ Power Lube
search
  • CRC นํ้ามันหล่อลื่นเอนกประสงค์ Power Lube

CRC นํ้ามันหล่อลื่นเอนกประสงค์ Power Lube

฿230.00
รวมภาษีแล้ว

ขนาด 312g คุณสมบัติ ใช้หล่อลื่น ไล่ความชื้น กัดสนิม คลายน็อตสกรูและชิ้นส่วนที่จับกันแน่น ป้องกันการกัดกร่อน ให้พลังในการแทรกซึม และครอบคลุม ที่รวดเร็วและทั่วถึง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลต่างๆ ช่วยเคลือบปกป้องชิ้นงานจากมลภาวะต่างๆ ไม่เป็นอันตรายกับ สี และพลาสติกทุกชนิด #CRC #POWER LUBE #น้ำมันหล่อลื่น

จำนวน

ขนาด 312g คุณสมบัติ ใช้หล่อลื่น ไล่ความชื้น กัดสนิม คลายน็อตสกรูและชิ้นส่วนที่จับกันแน่น ป้องกันการกัดกร่อน ให้พลังในการแทรกซึม และครอบคลุม ที่รวดเร็วและทั่วถึง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลต่างๆ ช่วยเคลือบปกป้องชิ้นงานจากมลภาวะต่างๆ ไม่เป็นอันตรายกับ สี และพลาสติกทุกชนิด #CRC #POWER LUBE #น้ำมันหล่อลื่น

CRC
CRC-LUBE
10 รายการ